fbpixel

Photo by Emiliano Durán. Courtesy of Metro De Madrid

ELETRIsk tog transport og energilagring

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 774392

SITUATIONEN

Jern-banenetværk og distributionsnet er blevet udviklet uafhængigt, og de er meget afhængige af pålideligheden af eksisterende strømforsyninger. Imidlertid vokser mængden af vedvarende energikilder i energimikset, og dette udfordrer pålideligheden og den elektriske effektivitet i begge netværk.

LØSNINGEN

E-LOBSTER er et unikt projekt, der for første gang forsøger integration af vedvarende kilder, elektrificeret vej- og jernbanetransport med avanceret power-elektronikteknologi og energilagring. Dette kontrolleres af et unikt styringssystem, der udnytter fordelene ved både transport- og distributionsnetværk samt prioriterer reduktion af distributionstab.

Systemet skal være i stand til at udnytte den tilgængelige energi på begge netværk bedst muligt ved at øge deres gensidige synergier og maksimere forbruget af lokale fornybare energiressourcer (RES) produktion gennem elektrisk energilagring. Systemet testes og demonstreres i metroen i Madrid pga. den høje penetration af RES i det lokale distributionsnet.

RESULTATET

  • Reduktion af elektricitetstab ved hjælp af et innovativt R + G (Railway and Grid) Management system
  • Værktøj til realtidsovervågning af tab og energiforbrug i power-distributionsnet og forsyningsnettet til jernbanen
  • Power Electronics-løsning til unik styring af energien mellem mellemstation til trækkraft og distributionsnetværk
  • R + G Energy Management System med det formål at optimere samspillet mellem elektrificeret transport- og distributionsnetværk ved hjælp af delte aktiver.
  • Energilagring: identifikation og validering af den mest egnede lagringsteknologi til opnåelse af synergi mellem distributions- og jernbanenet

Virksomhed

Mileparken 1
2740 Skovlunde
Danmark
CVR. No. 43675346

+45 70 60 20 17
[email protected]

Følg os

© 2021 XOLTA