fbpixel

FAQ – FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Nedenfor finder du svar på en række ofte stillede spørgsmål omkring vores batterier. For at gøre det lettere, har vi delt vores FAQ op i spørgsmål og svar der relaterer til henholdsvis BAT-80 og BAT-5 / BAT-10 produkter.

Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her eller andetsteds på hjemmesiden, hører vi meget gerne fra dig via vores kontaktside.

LITHIUM BATTERIES

BAT-80:

ØKONOMI

Hvad koster et BAT-80 solcellebatteri?
Kontakt os for et konkret tilbud baseret på jeres behov for energilagring. [email protected]

Hvor stort skal mit/vores batteri være?
Det afhænger helt af størrelsen på solcelleinstallationen. Til en boligforening, en virksomhed, en skole eller lignende kan både et eller flere 5/10 kWh batterier eller 80kWh batterier være løsningen.

Hvor stor en del af året, kan man udnytte et solcellebatteri?
Hele året. På solrige dage vil batteriet blive udnyttet til time shift, hvilket betyder, at man flytter forbruget af den producerede strøm.

Hvad sker der med den strøm, man ikke bruger?
I første omgang vil batteriet lagre den overskydende solcelle strøm i batteriet. Er batteriet fuldt opladet, vil den overskydende strøm blive sendt ud på elnettet.

Vil min/vores ejendom stige i værdi med et solcelleanlægsbatteri?
Batteriet vil sikre, at bygningen bruger mindre energi fra elnettet og kan dermed gøre bygningen mere attraktiv.

MONTAGE

Hvor meget fylder et batteri?
BAT-80, Udendørs:
H218cm x B84,5cm x D80cm
Du kan finde datablade med flere detaljer på produktsiderne.

Kan man selv installere batteriet?
Batteriet skal installeres af en XOLTA-godkendt, autoriseret elinstallatør. Selve tilkoblingen af batteriet er enkel. Vi har udvalgte samarbejdspartnere, der dækker hele Danmark. Det hjælper med at sikre en hurtig installation.

Hvor skal man placere sit solcellebatteri?
Vores 80 kWh batterier kommer i en udendørs model og placering besluttes i dialog med brugeren.

Kan XOLTA batterier installeres med mit/vores eksisterende solcelleanlæg?
Ja, XOLTA-batterier kan bruges til alle netforbundne solcelleanlæg.

Hvad er leveringstiden?
Leveringsdatoen vil fremgå af din ordrebekræftelse. Levering kan typisk ske 6-8 uger fra modtagelse af ordrebekræftelsen. For større anlæg aftales levering fra sag til sag.

Kan jeg bruge min egen elektriker til at installere et BAT-80?
Installationen skal foretages af en XOLTA-godkendt, autoriseret elinstallatør.

Skal batteriet kobles til internettet?
Ja, batteriet skal tilkobles kablet internet for at sikre optimal drift.

Skal batteriet stå lige ved siden af hovedmåleren?
Det er ikke nødvendigt. Den mest optimale placering aftales med installatøren.

Skal jeg have ny måler, hvis jeg får et batteri?
For korrekt afregning og fuld udnyttelse af dit nye batteri skal du sikre at din elmåler er af typen summationsmåler. Kontakt dit lokale netselskab for rådgivning.

VEDLIGEHOLD

Er der vedligehold på et solcellebatteri?
Ja batteriet skal løbende serviceres. Vi tilbyder en serviceaftale som sikrer, at batteriet overvåges og regelmæssigt tilses, så garantien opretholdes.

Kan et XOLTA solcellebatteri holde til at stå udendørs i det danske klima?
Ja, det kan det. Batteriet er fuldt funktionelt i det danske klima.

 

OM BATTERIER

Er et XOLTA solcellebatteri sikkert?
Ja, batterierne lever op til gældende CE-standarder. Vi benytter en BMS af højeste klasse og alle vores batteriløsninger kan installeres udendørs.

Hvad betyder BMS?
BMS betyder Battery Management System. Når Litium-ion batterier bliver styret rigtigt under op- og afladning, giver de langt flere fordele end andre batteriteknologier. Mere kapacitet, længere levetid, hurtigere opladning, lavere omkostning og bedre tolerance overfor temperaturudsving. Alle XOLTA-batterier indeholder BMS fra Lithium Balance, en af verdens førende BMS-leverandører.

Hvilken batteritype anvender I?
Vores BAT-80 indendørs/udendørs batterier anvender Li-ion LFP battericeller.

Hvor ofte skal batterierne udskiftes?
Batteriet har en forventet levetid på over 15 år.

DRIFT

Bruger batteriet en stor del af den producerede strøm til at køre?
XOLTA batterisystemerne er meget effektive hvilket betyder lavt energitab. Se detaljer på produktsiderne for BAT-80

Kan jeg/vi opnå fuld uafhængighed af elnettet, hvis jeg/vi har et eller flere solcellebatterier?
I princippet ja, men det vil ikke være økonomisk optimalt pga. den lange vintersæson i Danmark.

Hvordan kan jeg/vi følge med i strømproduktion og forbrug?
I XOLTA appen kan du altid se, hvor meget dine solceller producerer og hvor meget af dit energiforbrug der dækkes af solen og batteriet. Og du kan aflæse hvor mange penge og hvor meget CO2, du sparer.

BAT-5 og BAt-10 kompakt batteri

ØKONOMI

Hvad koster et XOLTA kompakt solcellebatteri?
Vores kompakt batterier sælges via forhandlere. Du finder mere information om dem her.

Hvad er tilbagebetalingstiden på et solcellebatteri?
Det afhænger af solcelleanlæggets størrelse sammenholdt med forbrug, men tilbagebetalingstiden er ca. 10 år.

Hvor stort skal mit/vores batteri være?
Det afhænger helt af størrelsen på solcelleinstallationen. Til et typisk dansk hus’ solcelleanlæg på 4-6 kWh, vil et batteri på 5 kWh være en passende størrelse. Men vil man sikre den størst mulige selvforsyningsgrad, bør man vælge en batteristørrelse på 10 kWh.  

Hvor stor en del af året, kan man udnytte et solcellebatteri?
Hele året. På solrige dage vil batteriet blive udnyttet til time shift, hvilket betyder, at man flytter forbruget af den producerede strøm.

Hvad sker der med den strøm, man ikke bruger?
I første omgang vil batteriet lagre den overskydende solcellestrøm. Er batteriet fuldt opladet, vil den overskydende strøm blive sendt ud på elnettet.

Vil mit/vores hus stige i værdi med et solcelleanlægsbatteri?
Batteriet vil sikre, at huset bruger mindre energi fra elnettet og kan dermed gøre bygningen mere attraktiv. 

   

LEVERING OG INSTALLATION

Hvor meget fylder et batteri?
BAT-5, Compact: H:77,2cm x B66,45cm x D25,95cm
BAT-10, Compact: H:77,2cm x B66,45cm x D25,95cm

Kan man selv installere batteriet?
Batteriet skal installeres af en XOLTA-godkendt, autoriseret elinstallatør. Processen er nem, da vi har udvalgte samarbejdspartnere der dækker hele Danmark. Det hjælper med at sikre en hurtig installation.

Hvor skal man placere sit solcellebatteri?
Et solcellebatteri skal helst placeres udenfor og optimalt på en nord- eller østvendt væg eller i en carport.

Kan et batteri stå indenfor?
Det anbefales ikke at placere batterier i bygningens boligområde.

Kan XOLTA batterier installeres med mit/vores eksisterende solcelleanlæg?
Ja, XOLTA-batterier kan bruges til alle net-forbundne solcelleanlæg.

Hvad er leveringstiden?
Typisk er der en leveringstid på 4-6 uger. Det vil fremgå ved bestilling.

Hvor lang tid tager det at installere?
Installationen tager omkring en arbejdsdag og skal udføres af en autoriseret elinstallatør.

Hvad er indeholdt i en standardinstallation?
En standardinstallation indeholder:

 • Besigtigelse og projektering af opgave
 • Kabeltræk op til 35m i stålrør og plastkanal på mur/i jorden
 • Opsætning af batteri på mur/beton væg i max. 1m højde (overkant)
 • Installation på samme hus som elmåleren sidder på
 • Installation i eltavle/opsætning af UG2
 • Installation af forbrugsmåler i eksisterende eltavle
 • Fremføring af internetkabel op til 35m fra router eller modtager direkte eller via rør/plastkanal på væg
 • Installationstest
 • Funktionstest
 • Tilmelding til forsyningsselskab

En standardinstallation forudsætter:

 • Frie adgangsveje
 • Frie føringsveje mellem eltavle og batteri

En standardinstallation indeholder IKKE:

 • Installation til etagebyggeri
 • Installation over 35m
 • Skjult installation ex. træk over loft eller lignende
 • Gravearbejde
 • Stillads/lift arbejde
 • Ikke bro-faste øer

Kan jeg bruge min egen elektriker til at installere batteriet?
Installationen skal foretages af en XOLTA-godkendt, autoriseret elinstallatør.

Hvordan tilføjes batteriet til et eksisterende solcelleanlæg?
Batteriet kobles direkte til din eltavle. Overskydende strøm lagres på batteriet til senere brug.

Hvor meget plads skal der være i min eltavle?
Der skal være minimum 167 mm fri plads i eltavlen.

Hvad gør jeg med min eksisterende solcelleinverter, hvis jeg køber et batteri med indbygget inverter?
Batteriet installeres uafhængigt af din solcelleinstallation så der skal ikke foretages nogen ændringer i den.

Skal batteriet kobles til internettet?
Ja, for at sikre optimal drift skal batteriet tilkobles internettet via kabel.

Hvorfor kan jeg ikke koble batteriet til trådløst internet?
Trådløst internet er desværre ikke stabilt nok til at levere data til batteriet. Derfor er der krav om kablet internet.

Skal batteriet stå lige ved siden af hovedmåleren?
Det er ikke nødvendigt. Du kan aftale den mest optimale placering med installatøren.

Skal jeg have ny måler, hvis jeg får et batteri?
For korrekt afregning og fuld udnyttelse af dit nye batteri skal du sikre at din elmåler er af typen summationsmåler. Kontakt dit lokale netselskab for rådgivning.

 

VEDLIGEHOLD

Er der vedligehold på et solcellebatteri?
Der skal være fri ventilation omkring batteriet, men ellers er der ikke yderligere behov. Alle XOLTA-batterier er internetopkoblede og driften overvåges døgnet rundt.

Kan et XOLTA solcellebatteri holde til det danske klima?
Ja, det kan det. XOLTA batterierne er fuldt funktionelle i det danske klima. Læs mere om hvordan vi tester batterierne her.

OM BATTERIERNE

Er et XOLTA solcellebatteri sikkert?
Ja, batterierne lever op til gældende CE-standarder. Vi benytter en BMS af højeste klasse og alle vores batteriløsninger kan installeres udendørs.

Hvad betyder BMS?
BMS betyder Battery Management System. Når Litium-ion batterier bliver styret rigtigt under op- og afladning, giver de langt flere fordele end andre batteriteknologier. Mere kapacitet, længere levetid, hurtigere opladning, lavere omkostning og bedre tolerance overfor temperaturudsving. Alle XOLTA-batterier indeholder BMS fra Lithium Balance, en af verdens førende BMS-leverandører.

Hvilken batteritype anvender I?
BAT-5 og BAT-10 anvender LFP battericeller.

Hvor mange faser har batteri-inverteren?
Batteri-inverteren er en-faset inverter med en effekt på 3,6kW. Den kompenserer dog på alle tre faser.

Kan man få et batteri med en 3-faset inverter?
Et 3-faset system opnås ved at sammenkoble 3 systemer med 3 gange større kapacitet og effekt.

Hvor ofte skal batterierne udskiftes?
Batteriet har en forventet levetid på over 15 år.

Hvordan ved batteriet, at det skal lade?
Den del af solcelleproduktionen, der ikke bruges direkte i husstanden, ledes over i batteriet. Teknisk set installerer vi en måler i netkoblingspunktet, der sender signal til batteriet om at lade, hvis der løber strøm ud på nettet. Denne måler følger med batteriet, når det bestilles.

Hvor længe holder et batteri opladningen?
Batteriet kan i princippet holde ladningen i månedsvis, men økonomisk er det mest fordelagtigt at køre løbende op- og afladninger gerne fra døgn til døgn.

Kan batterierne bruges til off-grid anlæg?
Batterierne kan for nuværende ikke bruges til et off-grid anlæg, men vi forventer, at en off-grid version kan være på markedet i løbet af 2023.

Kan man lade batterierne op med billig strøm fra elnettet om natten?
Ja ved at aktivere “Politikker” i XOLTA web appen vil batteriet automatisk kunne lade når prisen på el er lav og dermed dække højpris-perioderne.

Er batterierne miljøvenlige?
Litium-ion batterier er betydeligt mere miljøvenlige end andre batterityper. Det skyldes bl.a. at de kan lagre mere energi, er mindre og lever meget længere end f.eks. blysyre, NiMH og NiCD batterier. Derfor skal man bruge langt færre Li-ion batterier sammenlignet med de andre batteriteknologier. Li-ion batterier har også mindre energitab, og det bidrager også til at gøre dem mere miljøvenlige. Endeligt er Li-ion batteriteknologien stadig ung, og derfor er der et meget større potentiale for fortsat udvikling og reduktion af miljøbelastningen. F.eks. er man godt på vej til at eliminere brugen af kobolt og kraftigt at reducere CO2 forbruget under fremstillingen. I modsætning hertil har de hidtil eksisterende batteriteknologier stort set udtømt deres forbedringspotentiale. Det gælder for batteribranchen generelt, at man globalt er lykkes med en meget høj grad af genbrug, og det gælder også Li-ion batterier, hvor nogle aktører lover op til 95% genindvinding af de anvendte materialer.

DRIFT

Bruger batteriet en stor del af den producerede strøm til at køre?
XOLTA batterisystemerne er meget effektive, hvilket betyder lavt energitab. Se detaljer på produktsiden for BAT-5 og BAT-10.

Kan jeg/vi opnå fuld uafhængighed af elnettet, hvis jeg/vi har et eller flere solcellebatterier?
I princippet ja, men det vil ikke være økonomisk optimalt pga. den lange vintersæson i Danmark. På mange sommerdage i Danmark vil man dog opleve 100% selvforsynethed.

Hvordan kan jeg/vi følge med i strømproduktion og forbrug?
I XOLTA appen kan du altid se, hvor meget dine solceller producerer og hvor meget af dit energiforbrug der dækkes af solen og batteriet. Og du kan aflæse hvor mange penge og hvor meget CO2, du sparer.


 

LITHIUM BATTERIES

Virksomhed

Mileparken 1
2740 Skovlunde
Danmark
CVR. No. 43675346

+45 70 60 20 17
[email protected]

Følg os

© 2021 XOLTA