fbpixel

Privatlivspolitik

Denne hjemmeside (“Hjemmesiden”) drives af XOLTA A/S, CVR-nr. 43675346, Mileparken 1, 2740 Skovlunde, [email protected] (“XOLTA”)XOLTA, der i denne privatlivspolitik også benævnes “vi” eller “os”.

Det er vigtigt for XOLTA at beskytte dine personoplysninger.

Denne privatlivspolitik bør læses i sammenhæng med vores cookiepolitik og standardvilkår, herunder evt. abonnementsbetingelser eller serviceaftale. Den bør gennemlæses nøje. Den forklarer, hvordan vi behandler de personoplysninger, som du udleverer til os, eller som vi indsamler fra dig, når du bruger vores Hjemmeside, kontakter vores kundeservice, er i dialog med os på de sociale medier eller på anden måde interagerer med os.

De personoplysninger, XOLTA indsamler

Personoplysninger er alle de oplysninger, som vedrører dig, og som enten alene eller i kombination med andre oplysninger, der er tilgængelige for os, identificerer dig som person. XOLTA kan indsamle forskellige typer personoplysninger om dig fra forskellige kilder. Vi kan indsamle personoplysninger fra dig direkte, f.eks. online, når du bruger vores hjemmesider (se cookies-afsnittet nedenfor), eller indirekte fra andre kilder som f.eks. Facebook, LinkedIn og Twitter.

Denne Hjemmeside kan indeholde muligheder for at downloade filer, benytte tjenester, købe varer eller anmode om priser, hvilket kræver, at du udleverer oplysninger til os. Hvis du gør det, vil vi kunne indsamle og behandle personoplysninger om dig som f.eks.:

 • navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre kontaktoplysninger,
 • betalingsoplysninger, hvis relevant,
 • oplysninger om bestilte produkter og ydelser, aftalevilkår mv., hvis relevant,
 • oplysninger fra din korrespondance med os, hvis du har kontaktet os, og
 • oplysninger om dit besøg på vores Hjemmeside og om de sider og ressourcer, som du tilgår, som f.eks. IP-adresse, browsertype, hardwaremodel samt andre oplysninger om enheder og brug.

Vi vil kunne udlede oplysninger eller drage slutninger om dig på grundlag af de oplysninger, vi indsamler. Vi vil eksempelvis på grundlag af din IP-adresse kunne drage slutninger om din lokation, eller vi vil baseret på din browseradfærd og tidligere køb kunne udlede, at du er interesseret i at købe visse produkter.

Hvordan XOLTA anvender personoplysninger (formål)

Personoplysninger, der er indsamlet via Hjemmesiden, vil vi kunne anvende til følgende formål:

 • til at sikre, at Hjemmesiden præsenteres for dig på en effektiv måde,
 • til at levere de oplysninger, som du har anmodet os om,
 • til at vi – hvis du har anmodet herom – kan sende dig elektronisk og/eller fysisk markedsføringsmateriale og andet materiale vedrørende vores tjenester,
 • til at behandle en eventuel ansøgning eller et CV, som du sender os via Hjemmesiden,
 • til at overvåge og analysere trends, brug og aktiviteter i relation til vores Hjemmeside og til at forbedre vores Hjemmeside og de produkter og tjenester, vi leverer, og
 • til at behandle din eventuelle ordre.

Vi gør brug af eksterne analysetjenester, der hjælper os med at analysere og spore data, fastslå populariteten af det forskellige indhold og levere statistik om brugerne af Hjemmesiden.

Hvordan og hvornår XOLTA deler dine personoplysninger med tredjeparter

Vi deler ikke dine personoplysninger med tredjemand, medmindre:

 • enten vores selskab eller i det væsentligste alle aktiver i vores selskab fusioneres med eller erhverves af tredjemand, i hvilket tilfælde dine personoplysninger vil kunne blive overført som led i fusionen eller erhvervelsen,
 • vi benytter leverandører, tjenesteudbydere og konsulenter, der har behov for at få adgang til personlysninger for at kunne levere tjenester til os,
 • vi har en formodning om, at dine handlinger er i modstrid med vores aftaler eller politikker, at du har overtrådt loven, eller at udlevering af personoplysninger er nødvendig for at beskytte enten XOLTAs, vores brugeres, offentlighedens eller andres rettigheder, ejendom og sikkerhed,
 • det er nødvendigt at udlevere personoplysninger til vores advokater og andre professionelle rådgivere for at kunne få rådgivning eller på anden måde beskytte og håndtere vores forretningsmæssige interesser, og
 • udlevering i øvrigt er tilladt eller påbudt i henhold til gældende lov.

Links til andre hjemmesider

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Hvis du benytter et sådant link, bør du være opmærksom på, at sådanne hjemmesider har deres egne privatlivspolitikker, og at vi ikke påtager os noget ansvar for deres politikker.

Cookies

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der bliver sendt til din browser fra den hjemmeside, du besøger. Cookien hjælper hjemmesiden med at huske oplysninger om dit besøg, eksempelvis din sprogpræference og andre indstillinger. Dette kan gøre dit næste besøg lettere og gøre hjemmesiden mere anvendelig for dig.

Hvordan bruges cookies på denne Hjemmeside?

Vores brug af cookies er forklaret nærmere i vores cookiepolitik. Denne Hjemmeside anvender følgende typer af cookies:

 • Essentielle cookies – disse cookies er nødvendige for Hjemmesiden eller for en bestemt tjeneste eller funktion, som du anmoder om.
 • Markedsføringscookies – disse cookies vil kunne blive placeret på vores hjemmeside af reklamepartnere med det formål at forstå dine interesser og hjælpe dig med at få vist relevante reklamer eller andet indhold.
 • Performance-cookies – disse cookies hjælper os med at forstå, hvordan du interagerer med vores hjemmeside.

Essentielle (operationelle)

Markedsføring (Google-reklamer, Facebook-reklamer)Essentielle (operationelle)Performance (aktivitetssporing, dvs. besøgte sider)

De personoplysninger, vi deler med tredjeparter

I løbet af de forudgående 12 måneder har vi til forretningsmæssige formål udleveret følgende kategorier af personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Kategori af personoplysninger Kategorier af modtagere
Identifikatorer Udbydere af internettjenester, leverandører af dataanalyse, samt styresystemer og platforme.
Faglige og ansættelsesrelaterede oplysninger Leverandører eller tjenesteudbydere, som vi benytter til at hjælpe os med at håndtere rekruttering og ansættelser.
Uddannelsesoplysninger Leverandører eller tjenesteudbydere, som vi benytter til at hjælpe os med at håndtere rekruttering og ansættelser.
Kommercielle oplysninger Leverandører og tjenesteudbydere, som vi benytter til at hjælpe os med fakturering, forsendelse og andre kommercielle funktioner.
Oplysninger om internetaktivitet og anden elektronisk netværksaktivitet Udbydere af internettjenester, leverandører af dataanalyse, samt styresystemer og platforme.

Sikkerhed

Vi implementerer en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at skabe et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til risikoen for de personoplysninger, vi behandler, herunder med henblik på at sikre vedvarende integritet, fortrolighed og tilgængelighed af personoplysningerne. Vi evaluerer løbende disse foranstaltninger.

 

EU-brugere

Behandlingsgrundlag

Vores behandling af personoplysninger om registrerede fra EU-lande sker på et af følgende retsgrundlag:

 • når behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som vi har indgået med dig,
 • når vi har dit samtykke til, at vi kan bruge dine personoplysninger, eller
 • når behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesser i at sikre, at vores tjenester leveres behørigt, og i at promovere vores tjenester.

Databeskyttelsesrettigheder, og hvordan de udøves

Hvis du er borger/bosiddende i EØS (EU eller Lichtenstein, Island eller Norge), behandler vi enhver anmodning om udøvelse af dine rettigheder i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR).

Du kan til enhver tid kontakte os på [email protected] vedrørende dine rettigheder, og din anmodning vil blive behandlet uden beregning og inden for rimelig tid.

GDPR tildeler EU-borgere visse rettigheder i relation til deres personoplysninger. Med forbehold for visse begrænsninger omfatter disse rettigheder:

 • ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger
 • ret til at tilbagetrække et samtykke til, at der sker behandling af dine personoplysninger,
 • ret til ikke at være genstand for automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering på grundlag af dine personoplysninger,
 • ret til at få indsigt i dine personoplysninger
 • ret til at berigtige dine personoplysninger
 • ret til at slette dine personoplysninger
 • ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger og
 • ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, anvendt og en maskinlæsbart format (ret til dataportabilitet).

Inden for EØS har du også ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger på en måde, der er ulovlig eller udgør et brud på dine rettigheder. Hvis du er bekymret for dette, beder vi dig i første omgang kontakte os på [email protected], således at vi kan undersøge og forhåbentlig eliminere dine bekymringer.

Overførsler of personoplysninger til tredjelande

For at vi kan levere vores tjenester og Hjemmesiden, vil eventuelle personoplysninger, som vi indsamler fra dig, kunne blive overført til og opbevaret af modtagere i lande uden for EØS (tredjelande).

Hvis vi overfører personoplysninger til tredjelande, vil vi i henhold til gældende lov sikre, at dine rettigheder beskyttes behørigt, bl.a. ved hjælp af tekniske, organisatoriske, kontraktmæssige eller andre retmæssige mekanismer som f.eks. EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du er velkommen til at kontakte os på [email protected], hvis du ønsker yderligere oplysninger om disse overførselsmekanismer.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe dette er nødvendigt for at kunne opfylde det formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet.

Er der indgået en løbende aftale med dig om levering af konkrete ydelser, vil dine personoplysninger blive opbevaret i hele aftalens løbetid og i 3 år efter aftalens ophør af hensyn til evt. efterfølgende krav i overensstemmelse med forældelseslovens bestemmelser. Opbevaringen vil dog kunne ske i længere tid i tilfælde af en tvist, herunder evt. igangværende retssag, og i så fald vil oplysningerne først blive slettet, når sagen er afsluttet.

Personoplysninger, som er nødvendige for at overholde de gældende regler om opbevaring af regnskabsmateriale, opbevares i 5 år, efter at det pågældende regnskabsår er afsluttet, i overensstemmelse med bogføringslovens regler.

Ændringer i denne privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik op cookiepolitikken kan til enhver tid blive ændret af os. Du bedes venligst tjekke denne side løbende for at holde dig opdateret vedrørende eventuelle ændringer. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, vil vi sende dig en meddelelse herom. Hvis du har spørgsmål, ønsker yderligere oplysninger om vores databeskyttelsespraksis eller ønsker at oplyse os om ændringer i dine data, beder vi dig om at skrive til os på følgende adresse: Mileparken 1, 2740 Skovlunde.

Senest opdateret: Juli 2021

Virksomhed

Mileparken 1
2740 Skovlunde
Danmark
CVR. No. 43675346

+45 70 60 20 17
[email protected]

Følg os

© 2021 XOLTA